MASIMBA EDENGA(MUMC)-MAZAMBARA 2010

New video:

This united methodist group is back with another brilliant offering.This is their first dvd project and its fantastic to say the least.More at www.vangodzatunes.com

Be Sociable, Share!

25 Responses to “MASIMBA EDENGA(MUMC)-MAZAMBARA 2010”

 • Mnangagwa says:

  Good job guys!! This world is not ours forever

 • Milele says:

  Hi my Zimbabwean brothers and sisters,can someone please do a little bit of translation for this awesome song!More love from Zambia

 • Nditso says:

  Mwari baba mune nyasha nemhuri yezimbabwe nematambudziko ese avakaona asi tariro yavo iri kwamuri Ishe muri muvaraidzi hwehupenyu hwedu Mwari

 • RAMBO1987FUL says:

  @maimuno5 mai muno maita nerutsigiro rwenyu rambai makadaro tichaimba dzamara ranzwikwa vhangeri nyika dzose tinamtirei tiuye kwamuri live

 • RAMBO1987FUL says:

  @trigerde mazvita munhu wamwari tino tenda

 • RAMBO1987FUL says:

  @Gwese1 tino tenda Gwese

 • RAMBO1987FUL says:

  @nathable1 mbiri kunashe munhu wamwari totenda

 • RAMBO1987FUL says:

  @nokutenda5774 thank yu noku tino kutendei rambai muchititsigira

 • nokutenda5774 says:

  Rambai makabatana varume ngwarirai satan asapinde pakati penyu.Your songs are spitually uplifting.

 • nathable1 says:

  wow………powerful

 • Gwese1 says:

  Mwana wamai angu iyeye; they will certainly be opened for you guys, GOD bless

 • trigerde says:

  muchinda ari kushaura akapenga wena…. good job vanhu vamwari.

 • maimuno5 says:

  Ana baba vakatiitira zvakanaka ava tiri kuGreater Harare paBelvedere Tr’s College. I miss home and kunamata Mwari nezvese zvangu. Namatwai Mwari wenyama yese!

 • sisAlly19 says:

  kuimba kwakanaka uku tinotenda

 • bbhebe says:

  Nyota yekudzokera kumba inobva yapera kana uchinzwa nekuona vanhu vekumba vachitambira Mwari kudai .Ichokwadi wabvuwi kuti hurukuro mazuva ano ndedza Jeso,mazvita henyu nekuimba kunokomborera kudai

 • riman0107 says:

  Haiwa tinotenda Ishe nokuimba kunodakadza nokukwenzenza pedo naMwari Kudenga.

 • riman0107 says:

  Tinotenda nekutipa mitakunanzva yokumusha kuti tinzwewo zvavari kuitira Ishe wavo. Makaita makaisa izvi kuti tiwane kwokutenga mimhanzi kwayo.

 • tristrasz says:

  baba vari kushaura vanechipo zvavo ndaropafadzwa zvangu ini

 • foreveryoungfio says:

  ur cup tea prydex15

 • PRYDEX15 says:

  cannot get enough of this track.
  *****

 • fadzinyandoro says:

  I feel so blessed kana varüme vachigona kürümbidza Mwari küsvika apa-

 • fadzinyandoro says:

  the best ever-i have loved the video—mazambara ozarürwa.alles geht einfach bei Jesüs…amen

 • foreveryoungfio says:

  Chip off the old block ,quite good can see some faces who feature in the other vabvuwi vechikuru.

 • nyarai4jesus says:

  God bless these men.

 • blessing says:

  nice music hama dzangu dzerwendo

Leave a Reply


Search MikeAdkins.com:
Article Categories
Most Popular Articles
  .